TEMPGUARD טמפגג

20 ק”ג

ציפוי תרמי בשילוב פוליאוריתן משוריין בסיבים להלבנת גגות ושיפור האיטום

TSR 86% UV 30% IR 89%
נגד עובש
מניפה נוברנד nobrand
ניתן לגוון לפי כל מניפת צבע

טמפגג מבוסס על תערובות
מיוחדות וטכנולוגיה מהפכנית,
המשלבת שיפור בבידוד ע“י
הפחתת קרינה ושיפור באיטום,
בזכות שיפורים מיוחדים ותוספים
פוליאוריטנים וסיליקונים.
הציפוי מכיל סיבים היוצרים שיריון
לציפוי וחוזק גבוהה יותר.

גימור: גוון לבן או צבעוני. ניתן לגוון בצבעי פסטל ומכונת גיוון.

רמת ברק: עמום (מט).

 

מכיל: מכיל פוליאוריתן
מקנה לחומר שיפור של
עמידות בפגעי מזג האוויר
משפר את האיטום של
הקיר

שימושים עקריים :טמפגג מיועד לגגות מבנים והוא
מיושם על גבי יריעות ביטומניות.

מפרט להורדה

הוראות שימוש

TEMPGUARD ציפוי תרמי טמפגארד

שאלות נפוצות

- tsr 86% - uv 30% - ir 89% - waterproof 100% - משפר אטימה - W/mK 0.04 - מצמצם משמעותית גשרי קור - אנטי קורוזיבי - משפר אטימה

ביישום על יריעות ביטומניות יש למרוח פריימר XP פלאורטן תרמי של חברת NOBRAND לפני המריחה של הציפוי. חשוב לקחת בחשבון שצריך לטאטא את הגג )ניתן גם לעבור עם מפוח( ולאחר מכן יש לשטוף את הגג ביסודיות. חשוב לוודא שהתשתית יבשה לגמרי לפני ישום הציפוי. במקרים שיש חלקים רופפים, יש להסירם בעזרת שפכטל/מברשת פלדה. טיח שחור חדש יש לנקות בעזרת מטאטא כביש או שטיפה במים, להסרת גרגרי הטיח הרופפים. בקירות קיימים יש להסיר את כל הצבע המתקלף או הרופף. יש לוודא שהצבע שנשאר מחובר היטב לקירות. פגמים וחורים יש לתקן ולהחליק בעזרת ״שפכטל חיצוני״ )בתוספת 25% מלט(. סדקים יש לפתוח ולאחר צביעת היסוד יש למלא עם מסטיק אקרילי. קירות צבועים יש לשטוף במכונת לחץ מים להסרת פיח, אבק, ולכלוך.

רולר או בהתזה. התזה באמצעות איירלס חזק עם דיזה 543 )של חברת WAGNER או שווה ערך( ללא פילטר בשכבה אחת )במידת הצורך - שתי שכבות ובמקרים מסוימים שלוש שכבות(. את הפריימר ניתן להתיז עם אותו איירלס, בדיזה 531 , או שווה ערך. בשימוש עם רולר, צריכת הציפוי תהיה גבוהה יותר ומחייבת לעבוד עם רולר שערות בינוני בשתי שכבות )חשוב לוודא כיסוי באופן מושלם - שתי וערב(. ניתן לדלל את המוצר במים עד 5% . ניתן לגוון את הציפוי בגוונים ממניפת RAL )המלצה לעבוד עם מוצר בגוון לבן(. גוון: לפי מניפת צבעים במכונת גיוון.

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר, מוצל ויבש.

בין השכבות: 4-6 שעות )בתנאי מזג אוויר רגילים(. ייבוש למגע: 4-6 שעות. ייבוש מלא: 24 שעות.

בהתזה )איירלס(: 1 מ״ר ל־ 1 ק״ג רולר ) 2 שכבות(: 1 מ״ר ל־ 2 ק״ג בכושר כיסוי ל־ 10-12 מ״ר לגלון של 16 ליטר על משטח חלק בשכבה אחת באמצעות איירלס )ברולר כושר הכיסוי יהיה גדול יותר(. החישוב צריך להיות 1 מ״ר ל־ 1.2 ק״ג חומר +-. כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.