NoBrand Acrilic

20 ק”ג

 טיח אקרילי למילוי ויישור קירות שפריץ מותז

טיח אקרילי מיוחד, מוכן לשימוש, למילוי וליישור קירות שפריץ מותז,
בטונים וקירות פגומים לפני יישום ציפויים,
כגון שליכט צבעוני או סופר גמיש טקסטורה.
קל ונוח לעבודהאינו דורש אשפרה לשימוש פנימי וחיצוני.
בשיכבה עבה יש להוסיף 20% צמנט.

נתונים טכניים
גוון: טבעי )בז׳(
גימור: מט

מכיל: תערובת תחליב אקרילי ומינרלים על בסיס מים.
דילול: מוכן לשימוש

הגבלות: אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 7 מעלות צלזיוס או לפחות 72 שעות לפני גשם צפוי.

הוראות ניקוי : כלים ניתן לנקות עם מים וסבון בתום השימוש.

מפרט להורדה

הוראות שימוש

TEMPGUARD ציפוי תרמי טמפגארד

שאלות נפוצות

יש לגרד את קצוות השפריץ הקיים, על מנת ״להנמיך גובה״. את הגירוד יש לבצע באמצעות מגרדת או שפכטל גירוד. יש לבצע שטיפה במכונת לחץ מים גבוה להסרת האבק והלכלוך. יש להמתין לייבוש מלא של המשטח. ביישום על תשתית מינרלית, יש ליישם פריימר חודר מדולל ב 25%- טרפנטין. על תשתית צבע ישן יש ליישם יסוד מקשר לצבעוני )מדולל במים(.

יש להשתמש במאלדג׳ מתכת/נירוסטה. היישום יתבצע ב 1-5- שכבות, בהתאם לעובי הנדרש, עד ליישור פני השפריץ למשטח ישר. יש להמתין כ 52- שעות בין השכבות.

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר, מוצל ויבש.

זמני ייבוש בין השכבות: 48 שעות ייבוש סופי: 48 שעות

* 1.5 ק״ג מ״ר בעובי 1 מ״מ * כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע״ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.